logo

Privacy

Ook ik ontkom er niet aan. M.i.v. 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. En dat betekent naast zorgvuldig werken (wat ik al deed) veel officiële woorden in het onderdeel Privacy op mijn website. Ik ben er eens goed voor gaan zitten om onderstaande onder jullie aandacht te brengen. Alhoewel ik denk en hoop dat jullie in eerste instantie alleen maar of in ieder geval meer geïnteresseerd zijn in mijn krijtborden en blogs 😉

PRIVACY STATEMENT

Apart (met Krijt) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Kruisstraat 9, 6006 ZJ  WEERT

06-23725005 / www.apartgeval.nl

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Apart (met Krijt) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • E-mail adres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming gegevens verzameld heb over een minderjarige, neem dan contact op met info@apartgeval.nl zodat ik deze informatie kan verwijderen.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK

Apart (met Krijt) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het onderhouden van contact nadat informatie is gevraagd over een produkt of als er een bestelling is geplaatst voor een produkt en de verzending van het produkt.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Apart (met Krijt) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOELANG BEWAAR IK PERSOONSGEGEVENS

Apart (met Krijt) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Apart (met Krijt) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE IK GEBRUIK

Apart (met Krijt) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Apart (met Krijt) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@apartgeval.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Apart (met Krijt) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Apart (met Krijt) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@apartgeval.nl